Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί χρειάζεται ένα μεταπτυχιακό στην Ακοολογία - Νευροωτολογία; Η διάγνωση και θεραπεία των ακοολογικών παθήσεων δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς από τους Ωτορινολαρυγγολόγους;
Η διάγνωση των παθήσεων που αφορούν την ακοή και την ισορροπία γίνεται κατά κύριο λόγο από τους ειδικούς Ωτορινολαρυγγολόγους, και η Ακοολογία και η Νευροωτολογία ανήκει στο γνωστικό τους αντικείμενο. Παρ’ όλα αυτά στα προγράμματα ειδικότητας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δίνεται περισσότερη έμφαση στην κλινική γνώση και πράξη και λιγότερο στο βασικές επιστήμες που στηρίζουν αυτή τη γνώση. Επίσης ένα τέτοιο πρόγραμμα σκοπό έχει την εις βάθος γνώση και την απόκτηση κλινικής εμπειρίας σε ειδικές ακοολογικές – νευροωτολογικές εξετάσεις που δεν διαθέτουν όλα τα Νοσοκομεία. Υπάρχουν επίσης ειδικότητες οι οποίες αντιμετωπίζουν σε αρχικό στάδιο ανάλογα περιστατικά (όπως πχ Νευρολογία, Παιδιατρική, Γενική Ιατρική), αλλά και άλλες που ασχολούνται με τις επιπτώσεις στην ακοή μετά από έκθεση σε θόρυβο (Ιατρική Περιβάλλοντος και Εργασίας). Με την αντιμετώπιση διαταραχών της ακοής και της ισορροπίας, ασχολούνται επίσης και άλλοι επιστήμονες όπως οι Λογοθεραπευτές, οι Φυσικοθεραπευτές, οι Ακοολόγοι Επιστήμονες και οι Ακοοπροθετιστές. Υπάρχουν επίσης πολλοί Νοσηλευτές που ήδη απασχολούνται σε Ακοολογικά τμήματα και εργαστήρια. Τέλος αρκετοί επιστήμονες (Φυσικοί, Μηχανικοί κλπ) ασχολούνται ερευνητικά στο γνωστικό επίπεδο της Ακοολογίας. Στόχος λοιπόν ενός τέτοιου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η δημιουργία μία διεπιστημονικής προσέγγισης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, και η εκπαίδευση επιστημόνων με βαθιές γνώσεις στις βασικές επιστήμες που άπτονται της Ακοολογίας καθώς και στην πρακτική εξάσκηση σε νεώτερες και εξειδικευμένες εξετάσεις και τεχνικές.
Ποια η διαφορά μεταξύ του Μεταπτυχιακού και του Μετεκπαιδευτικού προγράμματος; Ποιο πρόγραμμα να διαλέξω;
Το Μεταπτυχιακό είναι ένα υψηλών απαιτήσεων πρόγραμμα, τόσο στο επίπεδο της γνώσης όσο και στον αντίστοιχο προσωπικό χρόνο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του. Απευθύνεται σε επιστήμονες που έχουν ιδιαίτερα ερευνητικό ή/και κλινικό ενδιαφέρον για την Ακοολογία ή Νευροωτολογία, ενώ αποτελεί ιδανικό εισαγωγικό πρόγραμμα για σπουδές σε Διδακτορικό επίπεδο στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από μέρος των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού, σε επίπεδο βασικών γνώσεων και απευθύνεται σε επιστήμονες αλλά και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Ακοολογίας που θα ήθελαν να διευρύνουν ή/και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους αλλά δεν έχουν το χρόνο να παρακολουθήσουν τον πλήρη κύκλο σπουδών του Μεταπτυχιακού. Αποτελεί επίσης ιδανικό εισαγωγικό πρόγραμμα σπουδών για απόφοιτους Φυσικών Επιστημών ή και Πολυτεχνικών Σχολών που θέλουν να ασχοληθούν ερευνητικά με το αντικείμενο της Ακοολογίας. Τέλος, το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα δεν έχει τις ίδιες απαιτήσεις (σε ότι αφορά το επίπεδο γνώσεων, το φόρτο εργασίας και τις τελικές εξετάσεις) σε σχέση με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και μπορούν να το παρακολουθήσουν και επαγγελματίες που δεν είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Η λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης (MSc) συνεπάγεται ή κατοχυρώνει επαγγελματικά δικαιώματα στην Ακοολογία – Νευροωτολογία;
Όχι. Τα επαγγελματικά δικαιώματα κατοχυρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για κάθε επαγγελματική ομάδα και όχι από την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης.
Στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc) μπορώ να παρακολουθήσω διδακτική ύλη με e-learning μέσω του διαδικτύου αν δεν μπορώ να παραβρεθώ στις διαλέξεις;
Ναι. Η φυσική παρουσία όμως είναι απαραίτητη στο 75% των διαλέξεων. Αντίθετα, η παρακολούθηση του μετεκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να γίνει μέσω του διαδικτύου, χωρίς φυσική παρουσία.
Ποιες είναι οι προγραμματισμένες ημερομηνίες των εξετάσεων;
Για το εαρινό εξάμηνο του 2017, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 30η Ιουνίου. Για τα επόμενα εξάμηνα, οι αντίστοιχες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν με την έναρξη των αντίστοιχων μαθημάτων.
Υπάρχει η δυνατότητα διακοπής των σπουδών για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους και επανένταξη στο πρόγραμμα αργότερα;
Ναι. Υπάρχει η δυνατότητα «αναστολής σπουδών» με αίτημα του μεταπτυχιακού φοιτητή / εκπαιδευόμενου προς τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, όπως αναφέρει και ο νόμος, αλλά έχει ανώτατο όριο (1) έτος.
Γιατί υπάρχουν δίδακτρα και ποιος καθορίζει το ύψος τους;
Η ύπαρξη διδάκτρων ορίζεται βάση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και δεν καλύπτουν τη διδασκαλία, η οποία προσφέρεται δωρεάν, τόσο από τους Έλληνες όσο και από τους ξένους ομιλητές. Ενδεικτικά, στα λειτουργικά έξοδα εντάσσονται η αμοιβή για τη διοικητική οργάνωση και τη γραμματειακή υποστήριξη, η αμοιβή Πανεπιστημιακών Υποτρόφων, η δημιουργία βιβλιοθήκης, η αναβάθμιση του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού και η κάλυψη των εξόδων για προσκεκλημένους ομιλητές του εσωτερικού και εξωτερικού. Τα δίδακτρα εισπράττονται κατευθείαν από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου και ο προϋπολογισμός του προγράμματος αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μετά από έγκριση της Επιτροπής Σπουδών.  Το μέγιστο ύψος των διδάκτρων σε μεταπτυχιακά προγράμματα έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (20/2/2008).
Τι θα αναφέρει το Πιστοποιητικό του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών;
Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών θα χορηγείται ‘Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και Επιτυχούς Εξέτασης Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών στην Ακοολογία & Νευροωτολογία’. Θα αναφέρονται επίσης το μαθήματα και το σύνολο των ωρών, καθώς και ότι το Πρόγραμμα διοργανώθηκε από την Α’ και Β’ ΩΡΛ Κλινική του ΕΚΠΑ, υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το Πιστοποιητικό δεν ισοδυναμεί με Πτυχίο.
Μπορώ να χρησιμοποιώ τον όρο 'Ακοολόγος' ως επαγγελματικό τίτλο, μετά τη χορήγηση του Πιστοποιητικού του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος (Certificate) ή του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (MSc);
Όχι. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος Ακοολόγος από κάποιον που έχει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό ή τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα, εκτός αν έχουν αναγνωριστεί ήδη από το εξωτερικό (σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και την κείμενη νομοθεσία). Είναι αυτονόητο, ότι δεν μπορεί για παράδειγμα να θεωρηθεί κάποιος Ιατρός (ή στην προκειμένη περίπτωση Ακοολόγος) επειδή είναι απόφοιτος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Ιατρικής Σχολής, ή Μηχανικός επειδή είναι απόφοιτος κάποιου μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πολυτεχνείο. Θα πρέπει να έχει τελειώσει το αντίστοιχο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και να τηρεί τις προϋποθέσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα που ισχύουν στην κάθε περίπτωση.