Προκήρυξη Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Σπουδών με Τίτλο: «Ακοολογία – Νευροωτολογία»


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την έναρξη Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Πιστοποιητικού στην Ακοολογία-Νευροωτολογία( Certificate in Audiology-Neurotology).

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Φεβρουάριο του 2017 και περιλαμβάνει τρία (3) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του (Ιούνιος 2018).

Το Πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες εκείνων που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το πλήρες μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί σε πτυχίο Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (Master of Science) διότι οι υποχρεώσεις τους δεν τους επιτρέπουν την πλήρη παρακολούθηση του προγράμματος ή ζουν και εργάζονται εκτός Αθηνών (π.χ. Ωτορινολαρυγγολόγοι μακριά από τη Αθήνα) ή δεν έχουν πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής (π.χ. Ακοοπροθετιστές).

Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχουν δυο επιλογές:

  1. Παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων μαζί με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Master αλλά σε συγκεκριμένη διδακτέα υποχρεωτική ύλη και με γραπτές εξετάσεις.
  2. Παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων από το διαδίκτυο (e-learning) στην καθορισμένη διδακτέα υποχρεωτική ύλη και γραπτές εξετάσεις.

Τα μαθήματα έχουν προγραμματιστεί ανά δεκαπενθήμερο, από Παρασκευή μεσημέρι μέχρι Σάββατο απόγευμα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα μισά από ότι περιλαμβάνει το πλήρες πρόγραμμα. Όσοι επιλέξουν την παρακολούθηση από το διαδίκτυο μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και σε άλλη ώρα αν δεν μπορούν τις προκαθορισμένες ώρες διδασκαλίας.

Και οι δυο επιλογές έχουν υποχρεωτική κλινική άσκηση σε ειδικό Ακοολογικό Κέντρο, όσο το δυνατόν πιο κοντά στη κατοικία των εκπαιδευομένων, που όμως δεν υπερβαίνει την μία μέρα το μήνα.

Το κόστος της εγγραφής στο Πρόγραμμα για την απόκτηση Πιστοποιητικού στην Ακοολογία-Νευροωτολογία (Certificate in Audiology-Neurotology) ανέρχεται σε πεντακόσια (500) Ευρώ ανά εξάμηνο για την κάλυψη των σχετικών λειτουργικών εξόδων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφίου. Έντυπο Αίτησης Υποψηφιότητας (Certificate)
  2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα σε μια σελίδα Α4.
  3. Έκθεση ενδιαφέροντος. Έντυπο Έκθεσης Ένδιαφέροντος (Certificate)

Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και αν κριθεί αναγκαίο συνεντεύξεις των υποψηφίων που  θα πραγματοποιηθούν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά από 1/10/2016 έως και 18/11/2016 σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος υπ’ όψιν κος. Βασίλης Σαμόλης στη διεύθυνση vsamolis@med.uoa.gr. Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα της Αίτησης παρέχονται στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού mscaudiology.gr και από τη γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλέφωνο επικοινωνίας 6974028500.

Αθήνα, 1/10/2016

Οι Διευθυντές του ΠΜΣ
Καθηγητής Θωμάς Νικολόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Μπίμπας