Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Certificate)

Συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος

 

Η Α’ & Β’ ΩΡΛ Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τον 3ο κύκλο του ‘Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών στην «Ακοολογία – Νευροωτολογία».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ακοολογίας (πχ ΩΡΛ, Ειδικευόμενους Ιατρούς, Ακοοπροθετιστές, Λογοθεραπευτές) καθώς και σε αποφοίτους άλλων τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ (πχ Πολυτεχνικές ή Φυσικομαθηματικές Σχολές, Σχολές ή Τμήματα Βιοϊατρική Τεχνολογίας, Μουσικών Σπουδών, Νοσηλευτικής κλπ) με ερευνητικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Το πρόγραμμα γίνεται εξ’ ολοκλήρου από απόσταση, αλλά θα δοθεί σε περιορισμένο αριθμό σπουδαστών η δυνατότητα της παρακολούθησης από το αμφιθέατρο. Η διάρκεια σπουδών είναι 9 μήνες, από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2020. Η παρακολούθηση του προγράμματος προϋποθέτει τέλη φοίτησης 1.500,00€ τα οποία θα καταβληθούν σε 3 ισόποσες δόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:

Προκήρυξη και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Cert)

Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μέχρι την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019.

Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  mscaudiol@gmail.com:

Αίτηση (Cert)