Σκοπός

Αντικείμενο – Σκοπός του Προγράμματος

Η Ακοολογία και Νευροωτολογία ασχολείται με τη μελέτη της φυσιολογίας και της παθολογίας του ακουστικού και αιθουσαίου συστήματος με σκοπό τη διάγνωση, διερεύνηση, θεραπεία και αποκατάσταση προβλημάτων ακοής και ισορροπίας, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Η Ακοολογία και Νευροωτολογία αποτελεί ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο που απαιτεί πλέον εξειδικευμένες γνώσεις συνδυάζοντας πρόσφατες εξελίξεις στη βιοφυσική, τη φυσιολογία, τη γενετική, τη μοριακή βιολογία, και τις γνωσιακές επιστήμες. Παράλληλα, η σύγχρονη άσκηση της ιατρικής επιστήμης δίνει έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση του ασθενή, που απαιτεί τη δυνατότητα συνεργασίας επιστημόνων από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Σκοπός του συγκεκριμένου ΠΜΣ είναι η δημιουργία επιστημόνων με υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής κατάρτισης στον τομέα της Ακοολογίας και Νευροωτολογίας. Το Π.Μ.Σ. στην «Ακοολογία – Νευροωτολογία» θα παρέχει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο, ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, καθώς και σε νοσοκομεία και ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, ανάλογα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα

Εγκαταστάσεις – Υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων Τμημάτων και πιο συγκεκριμένα:

  • οι αίθουσες διδασκαλίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
  • το Ακοολογικό Εργαστήριο της Α’ & Β’  Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
  • το Νευροωτολογικό εργαστήριο της Α’ & Β’ Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
  • συνεργαζόμενα ακοολογικά εργαστήρια νοσοκομείων της Ελλάδας,
  • η κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών και η βιβλιοθήκη της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
  • η αίθουσα Σεμιναρίων και τα εποπτικά μέσα της Α’ & Β’ Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.