Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc)

Η Α’ & Β’ ΩΡΛ Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,  2ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ακοολογία – Νευροωτολογία».

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ακοολογίας (πχ ΩΡΛ, Ειδικευόμενους Ιατρούς, Ακοοπροθετιστές, Λογοθεραπευτές) καθώς και σε αποφοίτους άλλων τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ (πχ Πολυτεχνικές ή Φυσικομαθηματικές Σχολές, Σχολές ή Τμήματα Βιοϊατρική Τεχνολογίας, Μουσικών Σπουδών, Νοσηλευτικής κλπ) με ερευνητικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης. Η προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (2 εξάμηνα διαλέξεων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας). Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο 2019. Η παρακολούθηση του προγράμματος προϋποθέτει συνολικά τέλη φοίτησης 3.000,00€, τα οποία καταβαλονται σε 3 ισόποσες δόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:

Προκήρυξη (MSc) 

Εσωτερικός Κανονισμός & Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc) 

Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μέχρι την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019.

Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  mscaudiol@gmail.com

Αίτηση (MSc)