Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακοολογία-Νευροωτολογία απαρτίζεται από καταξιωμένους επιστήμονες και ερευνητές που δραστηριοποιούνται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Επιδίωξή μας είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης στην Ακοολογία και η γαλούχηση νέων επιστημόνων με υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής κατάρτισης έτοιμων να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, καθώς και σε νοσοκομεία και ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, ανάλογα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.